Home » Dịch vụ khác » Làm Visa » Visa Trung Quốc

Visa Trung Quốc

Thủ tục làm visa Trung Quốc đi công tác (3T1L)

Thủ tục làm visa Trung Quốc đi công tác (3T1L)
Giá từ: VND
Thời gian làm: 06 Ngày làm việc
Loại visa: Visa Trung Quốc 3T1L
Thời gian lưu trú: 30 Ngày

Visa Trung Quốc – PNS Travel chuyên cung cấp dịch vụ làm visa công tác Trung Quốc. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất về việc làm visa Trung Quốc, chuyến đi công tác của bạn đến Trung Quốc được thực hiện đúng […]

Thủ tục làm visa Trung Quốc đi du lịch (3T1L)

Thủ tục làm visa Trung Quốc đi du lịch (3T1L)
Giá từ: VND
Thời gian làm: 06 Ngày làm việc
Loại visa: Visa Trung Quốc 3T1L
Thời gian lưu trú: 15 Ngày

Visa Trung Quốc – PNS Travel chuyên cung cấp dịch vụ làm visa du lịch Trung Quốc. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất về việc thủ tục làm visa Trung Quốc, chuyến đi của bạn đến Trung Quốc được thực hiện đúng […]Thành viên

Chấp nhận thanh toán

thanhtoan