Sinh Nhật Telin 20 tuổi

Hoa chúc mừng

Các chị em áo dài

Trò chơi tại tiệc Gala

Tập thể CBNV Telin

Đội ngũ Nhân viên PNS Travel

Đội ngũ Nhân viên PNS Travel