Du lịch hè biển Hải Tiến 2016 với VIB Hai Bà Trưng

Ảnh tập thể Phòng GD Tín dụng vùng Hà Nội

Ảnh tập thể Phòng GD Tín dụng vùng Hà Nội

Phổ biến chuẩn bị chơi Team

Phổ biến chuẩn bị chơi Team

Xem chân ai dài nhất nào?

Xem chân ai dài nhất nào?

Ngẫu hứng tung bay

Ngẫu hứng tung bay